Info

Klubben er for alle som har lyst til at dyrke taekwondo, og som gerne vil være en del af fællesskabet i klubben. Det gælder både børn fra 5 år, unge og voksne.

Mød op til begynderholdet med løst træningstøj på og en flaske vand... så tager vi os af resten.

Klubbens formål

Vores mål er at udvikle os i taekwondo med dens tekniske forståelse og udførelse.

  • At give vores medlemmer mulighed for at udvikle sig som individ og socialt.
  • At få medlemmernes ønsker og drømme realiseret gennem taekwondo. Disse drømme kan være meget individuelle, eks. at man drømmer om, at opnå det sorte bælte, at man gerne vil opnå større selvtillid.
  • At Brøndby Taekwondo vil bestræbe sig på at have fokus, både på Bredden og Eliten og det som ligger imellem disse kategorier.
  • At have fokus på den personlige udvikling, såsom værdierne: Selvtillid, Selvkontrol, Gensidig Respekt, Disciplin, Tålmodighed, Loyalitet, Empati og Vilje.
  • At have fokus på den mentale og fysiske (kondition,smidighed) velfærd, da vi syntes, at det er vigtigt, at komme lidt væk fra mediesamfundet og dermed give medlemmerne en mulighed for at opnå en mere aktiv sund hverdag og få et socialt fællesskab via foreningslivet i Brøndby Taekwondo.

 

Klub regler

Alle medlemmer skal følge reglerne ellers kan det medføre udmeldelse af klubben:

  • Indordne sig de regler som træneren fastsætter i træningen
  • Ikke udvise usportslig optræden i eller uden for træningssalen
  • Ikke misbruge sine færdigheder (Taekwondo)
  • Man påtaler ikke hinanden med grimt sprog (bandeord) under træningen
  • Forældrene må ikke blande sig under træningen medmindre andet er aftalt.


Adresse

Klubben træner i Teatersalen på Langbjergskolen, Tybjergparken 2, 2660  Brøndby Strand

Hvad er taekwondo

Taekwondo er en Koreansk kampkunst/sport som stammer helt tilbage til år 427 e.kr., hvor de første beviser på taekwondoens teknikker findes på et vægmaleri som stammer fra en Hule i datidens Konguryo kongerige.

I gamle dage blev Taekwondo brugt til at forsvare sig imod menneskelige angreb og farlige dyr. I 1968 blev Taekwondo introduceret i Danmark af to Hollændere ved navn Theo P. Salm og Bernd Denni hvor de underviste på en campingplads i deres ferie, hvor en af deres elever var Gunner Sørensen.

I 1975 blev Dansk Taekwondo Forbund dannet med Gunner Sørensen som formand. Tae betyder Fod/spark Kwon betyder Hånd/Næve Do betyder System

Taekwondo i dag er fyldt med en masse rige og positive værdier. Nogle af disse værdier er processen af den positive udvikling. Eks. den motoriske bevisthed omkring vores krop, den fysiske bevisthed og de positive udfordringer vi kan udvikle, gennem både den motoriske og fysiske leg og oplevelser. Og så har vi læren om selvkontrol, disciplin, tålmodighed, og gensidig respekt overfor sig selv, og sine medmennesker i alle livets gøremål.

Hjælp til sponsorering

Skulle der være nogen som har lyst til at hjælpe klubben med et sponsorat... eller nogen som kender nogen der har lyst, så kontakt endelig en fra bestyrelsen, enten her via hjemmesiden, eller tag fat i os til en af træningene, børnene har brug for al den hjælp de kan få.